Lorna - 2010-09-23 17:45:59

Model Abrahama Maslowa
http://rajnaziemii.blox.pl/resource/Piramida_Maslowa_1.jpg

http://www.wsz-pou.edu.pl/dane/Image/rys1_student.jpg
Hierarchia potrzeb (ang. needs hierarchy) – w psychologii – sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.Wyjaśnienie: opracowana została piramida potrzeb człowieka, wynika z niej, że by osiągnąć sukces i szczęście trzeba zacząć od postwać.
http://www.justitia.pl/img/schemat8.jpg
Więc, jeśli nie zaspokoimy potrzeb najniższego stopnia nie będziemy mogli zaspokajać kolejnych.
Piramida ukazuje jak ważne są w życiu człowieka podstawowe potrzeby i że to one prowadzą do sukcesu.
Człowiek ograniczający swoje potrzeby nigdy nie będzie szczęśliwy i nie dojdzie do samorealizacji.

Co o tym myślicie?

tablety z chin www.swetry-rozpinane.net.pl kantor Kantory Rzeszów wskaźnik