Ogłoszenie


#1 2010-08-17 15:34:36

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Oto lista tortur stosowanych w ¶redniowieczu oraz w póĽniejszym czasie szczególnie na Ukrainie.
Tutaj daję artykuł opisuj±ce do¶ć 'nowoczesne' tortury, ponieważ działy się one w poprzednim wieku.


"Wymienione poniżej metody tortur i okrucieństw stanowi± tylko przykłady i nie obejmuj± pełnego zbioru, stosowanych przez terrorystów OUN-UPA metod pozbawiania życia - polskich dzieci, kobiet i mężczyzn w męczarniach. Pomysłowo¶ć tortur była nagradzana.

Zbrodnia przeciw ludzko¶ci popełniona przez ukraińskich terrorystów może być przedmiotem badań nie tylko historyków, prawników, socjologów, ekonomistów, ale także i psychiatrów.

Jeszcze dzisiaj po upływie ponad 50 lat od tych tragicznych wydarzeń niektórym, którzy ocalili życie, przy relacjonowaniu przeżyć występuje drżenie r±k i szczęk, a głos załamuje się w krtani.

001. Wbijanie dużego i grubego gwoĽdzia do czaszki głowy.
002. Zdzieranie z głowy włosów ze skór± (skalpowanie).
003. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy.
004. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.
005. Wyrzynanie na czole "orła".
006. Wbijanie bagnetu w skroń głowy.
007. Wyłupywanie jednego oka.
008. Wybieranie dwoje oczu.
009. Obcinanie nosa.
010. Obcinanie jednego ucha.
011. Obrzynanie obydwu uszu.
012. Przebijanie kołami dzieci na wylot.
013. Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha.
014. Obrzynanie warg.
015. Obcinanie języka.
016. Podrzynanie gardła.
017. Podrzynanie gardła i wyci±ganie przez otwór języka na zewn±trz.
018. Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty.
019. Wybijanie zębów.
020. Łamanie szczęki.
021. Rozrywanie ust od ucha do ucha.
022. Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych ofiar.
023. Podcinanie szyi nożem lub sierpem.
024. Zadawanie ciosu siekier± w szyję.
025. Pionowe rozr±bywanie siekier± głowy.
026. Skręcanie głowy do tyłu.
027. Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ¶ciski zaciskane ¶rub±.
028. Obcinanie głowy sierpem.
029. Obcinanie głowy kos±.
030. Odr±bywanie głowy siekier±.
031. Zadawanie ciosu siekier± w szyję.
032. Zadawanie ran kłutych w głowie.
033. Cięcie i ¶ci±ganie w±skich pasów skóry z pleców.
034. Zadawanie innych ran ciętych na plecach.
035. Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.
036. Łamanie ko¶ci żeber klatki piersiowej.
037. Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca.
038. Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pier¶.
039. Obcinanie kobietom piersi sierpem.
040. Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran sol±.
041. Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej.
042. Przecinanie tułowia na wpół pił± ciesielsk±.
043. Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem.
044. Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.
045. Rozcinanie brzucha i wyci±ganie jelit na zewn±trz u dorosłych.
046. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ci±ży i w miejsce wyjętego płodu, wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha.
047. Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrz±tku - kipi±cej wody.
048. Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki.
049. Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie do wnętrza potłuczonego szkła.
050. Wyrywanie żył od pachwiny, aż do stóp.
051. Wkładanie do pochwy - wagina rozżarzonego żelaza.
052. Wkładanie do waginy szyszek sosny od strony wierzchołka.
053. Wkładanie do waginy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła, na wylot.
054. Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od waginy, aż po szyję i pozostawienie wnętrzno¶ci na zewn±trz.
055. Wieszanie ofiar za wnętrzno¶ci.
056. Wkładanie do waginy szklanej butelki i jej rozbicie.
057. Wkładanie do otworu analnego szklanej butelki i jej stłuczenie.
058. Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy dla zgłodniałych ¶wiń tzw. osypki, który to pokarm wyrywały razem z jelitami i innymi wnętrzno¶ciami.
059. Odr±bywanie siekier± jednej ręki.
060. Odr±bywanie siekier± obydwóch r±k.
061. Przebijanie dłoni nożem.
062. Obcinanie palców u ręki nożem.
063. Obcinanie dłoni.
064. Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gor±cym blacie kuchni węglowej.
065. Odr±bywanie pięty.
066. Odr±bywanie stopy powyżej ko¶ci piętowej.
067. Łamanie ko¶ci r±k w kilku miejscach tępym narzędziem.
068. Łamanie ko¶ci nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.
069. Przecinanie tułowia na wpół pił± ciesielsk±, obłożonego z dwóch stron deskami.
070. Przecinanie tułowia na wpół specjaln± pił± drewnian±.
071. Obcinanie pił± obie nogi.
072. Posypywanie zwi±zanych nóg rozżarzonym węglem.
073. Przybijanie gwoĽdziami r±k do stołu, a stóp do podłogi.
074. Przybijanie w ko¶ciele na krzyżu r±k i nóg gwoĽdziami.
075. Zadawanie ciosów siekier± w tył głowy, ofiarom ułożonym uprzednio głow± do podłogi.
076. Zadawanie ciosów siekier± na całym tułowiu.
077. R±banie siekier± całego tułowia na czę¶ci.
078. Łamanie na żywo ko¶ci nóg i r±k w tzw. kieracie.
079. Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które póĽniej wisiało na nim.
080. Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.
081. Rozpruwanie brzuszka dzieciom.
082. Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu.
083. Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi.
084. Łamanie stawów nóg dziecka.
085. Łamanie stawów r±k dziecka.
086. Zaduszenie dziecka przez narzucenie na niego różnych szmat.
087. Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem.
088. Wrzucanie dziecka w płomienie ognia pal±cego się budynku.
089. Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o ¶cianę lub piec.
090. Powieszenie za nogi zakonnika pod ambon± w ko¶ciele.
091. Wbijanie dziecka na pal.
092. Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie się nad ni± przez odcięcie piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała.
093. Przybijanie gwoĽdziami małego dziecka do drzwi.
094. Wieszanie na drzewie głow± do góry.
095. Wieszanie na drzewie nogami do góry.
096. Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od dołu ogniem zapalonego pod głow± ogniska.
097. Zrzucanie w dół ze skały.
098. Topienie w rzece.
099. Topienie przez wrzucenie do głębinowej studni.
100. Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni.
101. ZadĽganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku.
102. Wrzucenie dorosłego w płomienie ogniska na polanie le¶nej, wokół którego ukraińskie dziewczęta ¶piewały i tańczyły przy dĽwiękach harmonii.
103. Wbijanie koła do brzucha na wylot i utwierdzanie go w ziemi.
104. Przywi±zanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak do tarczy strzelniczej.
105. Prowadzenie nago lub w bieliĽnie na mrozie.
106. Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym na szyi, zwanym arkanem.
107. Wleczenie po ulicy tułowia przy pomocy sznura zaci¶niętego na szyi.
108. Przywi±zanie nóg kobiety do dwóch drzew oraz r±k ponad głow± i rozcinanie brzucha od krocza do piersi.
109. Rozrywanie tułowia przy pomocy łańcuchów.
110. Wleczenie po ziemi przywi±zanego do pojazdu konnego.
111. Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywi±zanych do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedn± nogę matki przywi±zano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki jedn± nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywi±zano nogę młodszego dziecka, a do drugiej nogi młodszego dziecka, przywi±zano nogę dziecka najmłodszego.
112. Przebicie tułowia na wylot luf± karabinu.
113. ¦ciskanie ofiary drutem kolczastym.
114. ¦ciskanie razem dwie ofiary drutem kolczastym.
115. ¦ciskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym.
116. Periodyczne zaciskanie tułowia drutem kolczastym i co kilka godzin polewanie ofiary zimn± wod± w celu odzyskania przytomno¶ci i odczuwania bólu i cierpienia.
117. Zakopywanie ofiary do ziemi na stoj±co po szyję i w takim stanie jej pozostawienie.
118. Zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ¶cinanie póĽniej głowy kos±.
119. Rozrywanie tułowia na wpół przez konie.
120. Rozrywanie tułowia na wpół przez przywi±zanie ofiary do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie.
121. Wrzucanie dorosłych w płomienie ognia pal±cego się budynku.
122. Podpalanie ofiary oblanej uprzednio naft±.
123. Okładanie ofiary dookoła słom±-snopem i jej podpalenie, czyni±c w ten sposób pochodnię Nerona.
124. Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary.
125. Wbijanie niemowlęcia na widły i wrzucanie go w płomienie ognia.
126. Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy.
127. Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra.
128. Wieszanie na kolczastym drucie.
129. Zdzieranie z ciała skóry i zalewanie rany atramentem oraz oblewanie jej wrz±c± wod±.
130. Przymocowanie tułowia do oparcia i rzucanie w nie nożami.
131. Wi±zanie - skuwanie r±k drutem kolczastym.
132. Zadawanie ¶miertelnych uderzeń łopat±.
133. Przybijanie r±k do progu mieszkania.
134. Wleczenie ciała po ziemi, za nogi zwi±zane sznurem.
135. Przybijanie małych dzieci dookoła grubego rosn±cego drzewa przydrożnego, tworz±c w ten sposób tzw. "wianuszki".


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#2 2010-08-17 15:58:05

 Izumi

Zuzumi.

Zarejestrowany: 2009-09-29
Posty: 22103
Punktów :   162 

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Milo zrobiła mi dzi¶ na GG wykład na temat tortur xD mnie najbardziej przeraziło to... ja to się nazywa? kołyska, tak? zwi±zuje się ręce, siada okrakiem na takim jakby koniu ale bezgłowy,drewnianym, co ma ostre ostrze (xd) na tym, co się siedzi i do nóg przywi±zuje się ciężar. o.o jej, pokazywali nam to, jak w Gniewie byłam. znaczy nie torturowali nikogo, tylko przyrz±d pokazali xD
i pamiętam jeszcze takie krzesło z kolcami dla czarownic


There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go around
Can't you see this is a land of confusion?


- dzień dobry, co podać?
- nale¶nik i dwa nale¶niki
- a na miejscu czy na wynos?
- tak.
- jestę kelnerę
- ale ja się nie pomyliłem
- ja też nie

[Izumi & Milo]

Offline

#3 2010-08-17 16:10:00

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Tak, widziałam zdjęcia tej tortury, cóż, miała ona różne odmiany, czasem ostrze było jak w nożu, czasem to była tarka.
To zależało od pomysłowo¶ci osoby torturuj±ce.
Ja pokazów nigdy nie widziałam, pozostaje mi wyobraĽnia.
Wstawiłabym tu zdjęcia ale nie wiem czy niektórzy chcieliby na to patrzeć.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#4 2010-08-17 16:36:14

 Mi

` Mała ` Spółka zUo.

1251131
Sk±d: z Księżyca ;P [Częstochowa]
Zarejestrowany: 2010-05-20
Posty: 2377
Punktów :   37 
Blog: miarashi-hime.mylog.pl
Słucham: Britney, Ayu, Kuu-chan
Kocham: J.
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Milo, w tytule jest literówka, zamiast "tortury" pisze "trotury" XD

Od samego czytania tych tortur robi mi się niedobrze... a kiedy¶ na Discovery był program, w którym opowiadali o torturach.. nie ogl±dałam tego i dobrze, bo bym zemdlała na bank.

Milo napisał:

Wstawiłabym tu zdjęcia ale nie wiem czy niektórzy chcieliby na to patrzeć.

Możesz chyba wstawić, ale najlepiej w linku, bo wła¶nie niektóre osoby nie chciały by na to patrzeć.Ale niektóre owszem, chciałyby. ;] Niestety ja bym na linka nie weszła, bo bym chyba zeszła na zawał xD

Ostatnio edytowany przez MiArashi (2010-08-17 16:41:56)http://img577.imageshack.us/img577/214/sukide.png

Offline

#5 2010-08-17 16:52:05

 .Carmen

The bitch is back

34368841
Sk±d: mazowieckie
Zarejestrowany: 2009-12-11
Posty: 7973
Punktów :   62 

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

O *****!!!!
...
...
...
...
Sorry xD

Nr. 125 i 101 - o Boże...
My¶lę, że zaraz zwymiotuję kanapkę, któr± jadlam przed chwil±...


http://i51.tinypic.com/34ex7hy.jpg
http://i55.tinypic.com/2ajv1vs.jpg

Offline

#6 2010-08-17 17:30:21

 Mi

` Mała ` Spółka zUo.

1251131
Sk±d: z Księżyca ;P [Częstochowa]
Zarejestrowany: 2010-05-20
Posty: 2377
Punktów :   37 
Blog: miarashi-hime.mylog.pl
Słucham: Britney, Ayu, Kuu-chan
Kocham: J.
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

a ja zatrzymałam się na gardle i wyci±ganiem z niego języka...

"zet wu" *leci do łazienki*...
Nie no, seryjnie mi niedobrze się zrobiło O_o"http://img577.imageshack.us/img577/214/sukide.png

Offline

#7 2010-08-17 18:33:24

 .Carmen

The bitch is back

34368841
Sk±d: mazowieckie
Zarejestrowany: 2009-12-11
Posty: 7973
Punktów :   62 

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

046. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ci±ży i w miejsce wyjętego płodu, wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha.

<żyg>

079. Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które póĽniej wisiało na nim.
080. Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.

<żyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyg>

Nie, Milo.... Po co¶ zakładała ten temat........
Kręci mi się w głowie od tego... Mogła¶ w temacie chociaż napisać: Nie dla osób o słabych nerwach...


http://i51.tinypic.com/34ex7hy.jpg
http://i55.tinypic.com/2ajv1vs.jpg

Offline

#8 2010-08-17 18:43:07

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Celowo to zrobiłam, chcę wam poprawić unerwienie ^^' (to przeno¶nia, jakby co )
Kurcze, fakt, literówka. Dzięki Mi ^^"
Najbardziej zabolało mnie męczenie kobiet w ci±ży i torturowanie kobiet przez..
numerki 51,52,56

Wiecie, ja ogl±dałam narzędzia tortur jako 7 letnie dziecko, tata mnie zmusił wręcz. Od tamtej pory nałogowo ogl±dam horrory i interesuje się takimi rzeczami.

http://www.joemonster.org/art/9005/25_n … zechczasow
Proszę, tu ciekawy artykuł.

Jedyn± tortur± jakiej się bałam po wej¶ciu do sali tortur był numerek 2 w linku powyżej.
Długo o tym my¶lałam aż uznałam, że człowiek był genialny pod względem obmy¶lenia tego ale też brutalny.. jednak w gruncie rzeczy genialno¶ć to genialno¶ć.
Jednak i tak człowiek jest nikim przez to jak się zachowuje.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#9 2010-08-17 19:24:20

 Mi

` Mała ` Spółka zUo.

1251131
Sk±d: z Księżyca ;P [Częstochowa]
Zarejestrowany: 2010-05-20
Posty: 2377
Punktów :   37 
Blog: miarashi-hime.mylog.pl
Słucham: Britney, Ayu, Kuu-chan
Kocham: J.
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Nie no, jak kto¶ lubi, to czyta to, jak nie, to nie, więc Milo spokojnie mogła to wstawić

Już po tytule widać, że "wchodzisz na własn± odpowiedzialno¶ć"http://img577.imageshack.us/img577/214/sukide.png

Offline

#10 2010-08-17 19:30:27

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

A no wła¶nie, sam tytuł może kogo¶ przestraszyć ^^"
W razie czego chyba dodam do tytułu, że drastyczne.

A tak poza tym, to mam jeszcze takie co¶:
http://www.wykop.pl/ramka/204225/10-naj … ii-swiata/


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#11 2010-08-17 19:42:07

 Mi

` Mała ` Spółka zUo.

1251131
Sk±d: z Księżyca ;P [Częstochowa]
Zarejestrowany: 2010-05-20
Posty: 2377
Punktów :   37 
Blog: miarashi-hime.mylog.pl
Słucham: Britney, Ayu, Kuu-chan
Kocham: J.
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

No i jest gud, teraz nikt się nie przyczepi, że nie było ostrzeżenia XDhttp://img577.imageshack.us/img577/214/sukide.png

Offline

#12 2010-08-18 00:57:20

Isumi

Zarejestrowany: 2010-08-18
Posty: 169
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

028. Obcinanie głowy sierpem.
029. Obcinanie głowy kos±.
030. Odr±bywanie głowy siekier±.

Te s± najlepsze dla człowieka.
Bo wiecie, szybka ¶mierć to zero bólu i cierpienia godzinami.


http://i38.tinypic.com/2hg62rl.jpg
Nankataru! Nankaderu! Aishiteru!
Are! Ikko ga ohigatterun run!
Nayamin-bol! Koutetsu-bol! Oishin-bol!
Iikagen ni shinasai!
Tondetta aimu mo moieru ka nai!
Datte iwayuru futsuu no onna no kol!
Odoroita! Atashi danke?
Tonkotsu! Harigane! Okawari!

(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!

Offline

#13 2010-08-18 01:13:59

 Mi

` Mała ` Spółka zUo.

1251131
Sk±d: z Księżyca ;P [Częstochowa]
Zarejestrowany: 2010-05-20
Posty: 2377
Punktów :   37 
Blog: miarashi-hime.mylog.pl
Słucham: Britney, Ayu, Kuu-chan
Kocham: J.
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Fakt, to najlepsze.

Ale już nie można nazwać tortur±, bo odetniesz głowę i *dead* ;]http://img577.imageshack.us/img577/214/sukide.png

Offline

#14 2010-08-18 01:16:14

Isumi

Zarejestrowany: 2010-08-18
Posty: 169
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

127. Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra. <- O__O

No w sumie tak, jednak je¶li się obcina tę głowę powoli to tortura jaka¶ tam jest


http://i38.tinypic.com/2hg62rl.jpg
Nankataru! Nankaderu! Aishiteru!
Are! Ikko ga ohigatterun run!
Nayamin-bol! Koutetsu-bol! Oishin-bol!
Iikagen ni shinasai!
Tondetta aimu mo moieru ka nai!
Datte iwayuru futsuu no onna no kol!
Odoroita! Atashi danke?
Tonkotsu! Harigane! Okawari!

(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!

Offline

#15 2010-08-18 18:30:09

Hinata*

Zarejestrowany: 2010-06-19
Posty: 113
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Słyszałam o łamaniu kołem, ale nie wiem jak to możliwe.. kołow jest okr±głe, więc to raczej było rozjeżdżanie chyba, nie ?


...couse I'm blonde!

Offline

#16 2010-08-18 18:32:37

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Nie, koł to rodzajem kanciastej maczugi, której krawędzie były obite metalem.
Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o 'koło'.
To tylko taka gra słów.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#17 2010-08-18 18:33:26

Hinata*

Zarejestrowany: 2010-06-19
Posty: 113
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

o.o
To nie wiedziałam. Zawsze my¶lałam, że chodziło o kolo np. jakiego¶ wozu


...couse I'm blonde!

Offline

#18 2010-08-18 18:35:01

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

* łamanie kołem od dołu, w kolejno¶ci łamano kostki, nadgarstki; łydki, przedramiona; uda, ramiona; klatkę piersiow± (kręgosłup)
* łamanie kołem od góry, maj±ce znamiona lito¶ci, aktu łaski, wykonywano w odwrotnej kolejno¶ci – pierwszym uderzeniem w klatkę piersiow± łami±c kręgosłup; w ten sposób przerwanie rdzenia kręgowego powodowało, że skazany (o ile przeżył) nie odczuwał bólu przy kontynuacji wykonania kary.

Taka ciekawostka


A tutaj obrazek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … _001xx.jpg

PS: jest jeszcze: łamanie NA kole, polegało, że ofiara była przywi±zywana do położonego koła i wtedy kat bił j± i łamał jej ko¶ci.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#19 2010-08-18 18:43:06

Hinata*

Zarejestrowany: 2010-06-19
Posty: 113
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

103. Wbijanie koła do brzucha na wylot i utwierdzanie go w ziemi.

To też chodzi o koł a nie koło?

A wła¶nie, o co chodziło z wbijaniem na pal? To nie umierało się od razu?


...couse I'm blonde!

Offline

#20 2010-08-18 18:43:52

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Tak. Chodzi o maczugę.

Wbijanie na pal:
"Narzędziem kary był przygotowany wcze¶niej pal   zaostrzony z jednej strony drewniany słup. Nogi leż±cego
na ziemi skazańca kat wi±zał sznurami lub powrozami do pary koni lub wołów, a pal kładł między nogami
skazanego. Gdy zwierzęta zaczynały i¶ć, ci±gnęły ze sob± skazańca. Pal wbijał się w odbyt człowieka i
pogr±żał się dalej, ale nie dopuszczano do tego, by przebił go całkowicie. Następnie kat odwi±zywał
zwierzęta, a słup z nabitym człowiekiem stawiano pionowo. Pod wpływem ciężaru ciała pal pogr±żał się coraz
głębiej, przebijaj±c powoli wnętrzno¶ci. Skazaniec konał przez długi czas, zależnie od wytrzymało¶ci
organizmu i stopnia uszkodzenia organów wewnętrznych, trwać to mogło nawet 3 dni. Krzywo wbity pal
znacznie przedłużał cierpienia skazańca. Czasami, dla zaostrzenia kary, skazańca po nabiciu na pal
smarowano łatwopaln± substancj± i podpalano. "

Wbrew pozorom była to okropna męka, szczególnie po postawieniu pionowo.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#21 2010-08-18 18:47:07

Hinata*

Zarejestrowany: 2010-06-19
Posty: 113
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Jejku, aż mi się zachciało wymiotować x__________x

Ale dobrze, że dzi¶ nie stosuj± tortur..


...couse I'm blonde!

Offline

#22 2010-08-18 18:48:07

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Ależ stosuj±, oczywi¶cie, że stosuj±.
Torturami stosowanymi do dzi¶ jest wyrywanie paznokci, tortura polegaj±ca na kapaniu kropel wody na czoło przywi±zanej osoby itp.

A nawet to:
"Waterboarding - tortura wodna
To jest jedyna ¶redniowieczna tortura stosowana przez dzi¶. Była
pierwszym etapem tortur stosowanych przez hiszpańsk±
Inkwizycję. 

Wlewano wodę w otwarte usta oskarżonej osoby, wcze¶niej
przywi±zuj±c j± do drabiny z głow± pochylon± w dół, wkładaj±c
jej do ust lniane płótno, by nie mogła wypluwać.

Dzięki subtelno¶ci swojej odmiany jest używana przez
Amerykanów i dzisiaj w celu zmiękczania podejrzanych o
współpracę z Al Kaid±. 

A subtelno¶ć jej polega na tym, że prawie nie zostawia ¶ladów
fizycznych, za to psychika siada w kilkana¶cie sekund.   
 
Nowoczesna metoda polega na tym, że skrępowanego więĽnia
strażnicy przywi±zuj± do ławki. Jego głowę umieszczaj± nieco
poniżej poziomu stóp, twarz przykrywaj± celofanem, a następnie
polewaj± wod±. Więzień zaczyna się dławić i wierzgać nogami.
Poddany tej torturze więzień odnosi wrażenie, że tonie i dusi się. "


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#23 2010-08-18 18:51:01

Ariana

Zarejestrowany: 2010-05-14
Posty: 184
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Najgorsze to woda kapaj±ca w jedno miejsce . Gdy woda kapie w jedno miejsce może nawet wydr±żyć dziurę w kamieniu. WyobraĽcie sobie teraz jak zamiast kamienia była to ludzka głowa ...


I okre¶lać nie wypada.
Jednak tu zrobię wyj±tek,
skoro istnieć teraz może,
czy ma koniec i pocz±tek?

"Niebyt, kłopot, namysł, bezsens" ~ Milo

Offline

#24 2010-08-20 00:11:08

Moogie

Zarejestrowany: 2010-07-27
Posty: 39
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Tak, jednak ta tortura bardziej działa na psychike niż na uszkodzenia fizyczne. Zanim woda zniszczy czaskę osoba torturowana zacznie wariować i tracić zmysły..

Offline

#25 2010-10-01 00:54:26

Lakmus

lubię różowy 

Zarejestrowany: 2010-02-06
Posty: 2862
Punktów :   62 

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Amerykanie to s± jacy¶ dziwni...
Dowiedziałam się z dzisiejszego odcinka JAG'a, że tam nadal w niektórych stanach uznaje się karę ¶mierci w s±dzie O.O... A za dezercję grozi wyjazd i rozstrzelanie... Może nie tortury, ale to i tak jest dziwne i jak dla mnie nieludzkie...


I love ♫!

Offline

#26 2010-10-01 18:40:22

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Teraz to mało gdzie po ludzku postępuj±.
Ale siostrzenica pana króla  Batorego i tak przebijała wszystkich.
Stosowane przez ni± tortury.. (może słowo to nie do końca pasuje, ale patrz±c na ogół stosowanych tortur..) mistrzostwo.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#27 2010-10-02 13:41:31

 Alabaster

Panna Alicja

Zarejestrowany: 2009-11-20
Posty: 5885
Punktów :   36 
Słucham: to słuchaj dalej

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Dobra, dobra, nie pisz o niej znowu bo się porzygam x.x


Too Much Love Will Kill You

Offline

#28 2010-10-02 13:54:47

 Canary

Bat-fanka

Zarejestrowany: 2010-05-19
Posty: 1123
Punktów :   
Słucham: Metal
Kocham: SW, ST, Komiksy

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Lakmus napisał:

Amerykanie to s± jacy¶ dziwni...
Dowiedziałam się z dzisiejszego odcinka JAG'a, że tam nadal w niektórych stanach uznaje się karę ¶mierci w s±dzie O.O... A za dezercję grozi wyjazd i rozstrzelanie... Może nie tortury, ale to i tak jest dziwne i jak dla mnie nieludzkie...

W Stanach tak jest. S± chyba trzy sposoby: rozstrzeliwanie, wstrzykiwanie trucizny, a trzeciego to nie pamiętam. Moim zdaniem to okrutne i takie nieludzkie. Już mi się trzecie przypomniało krzesło elektryczne.


"¦wiadectwem honoru jest całe życie, a nie ¶mierć" -
- Clark Kent/Superman

Offline

#29 2010-10-02 13:56:41

 Alabaster

Panna Alicja

Zarejestrowany: 2009-11-20
Posty: 5885
Punktów :   36 
Słucham: to słuchaj dalej

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

No tak, ale zawsze tak było i mnie to nie dziwi, czasem to nawet popieram, bo np. jaki¶ facio zabije b±dĽ zgwałci dziewczynę, dziecko czy kogo tam a w Polsce dostanie kilka lat i tyle.. bo go jeszcze wybroni± że to nie jego wina i bla bla.
A w Stanach chociaż ma ¶mierć za ¶mierć. Sam zabił to i umrzeć bo co to? Tylko on może życie zabierać?


Too Much Love Will Kill You

Offline

#30 2010-10-02 15:22:04

Iskierka

Zarejestrowany: 2010-09-26
Posty: 297
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Tak, tylko, że jak w Polsce kogo¶ fałszywie oskarż± to potem może z więzienia wyj¶ć np. po roku, jak jest niewinny i w trkacie odsiatki się to wyda. A jak w stanach zabij± kogo¶ a potem się dowiedz±, że był niewinny.."Ave Maria, pełna łaski,
stań na straży mego życia
bo codziennie zmieniam maski.
Tyle mam wci±ż do ukrycia."


Milo - 'Pro memoria'

Offline

#31 2010-10-02 16:41:54

 Alabaster

Panna Alicja

Zarejestrowany: 2009-11-20
Posty: 5885
Punktów :   36 
Słucham: to słuchaj dalej

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

no tak, ale czasem się jest w 100% pewnym bo np. na gor±cym uczynku się kogo¶ przyłapie. Albo powiedzmy zabił kilkana¶cie osób i w dodatku się przyznał bo jest jaki¶ psychopatyczny i jest zagrożeniem dla innych, to po co on w więzieniu?
Żeby tylko go żywić i miejsce zajmować.


Too Much Love Will Kill You

Offline

#32 2010-10-03 13:26:32

Abbey Dawn

Zarejestrowany: 2010-03-28
Posty: 1375
Punktów :   25 

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Oj, krzesło elektryczne, okropne. Bo najbardziej boli, aż strach pomy¶leć co ci ludzie my¶l± przed ¶mierci±, albo kilka sekund po wł±czeniu krzesła.. bo wstrzyknięcie czego¶ to wiadomo, id± jakby spać i ich nie boli.. rozstrzelanie też, bo można zabić szybko, strzał i tyle.. a krzesło... okropne


(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!

Offline

#33 2010-10-14 14:47:13

Sugar

Zarejestrowany: 2010-09-19
Posty: 84
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Czy boli to nie wiadomo, może to szybko zabija, tylko wygl±da jakby bolało.
Bo chyba oni kład± na głowę co¶ mokrego by szybko pr±d przeszedł do mózgu i go u¶miercił. Wtedy już się bólu nie czuje

Offline

#34 2011-07-16 14:06:07

Kagome

Zarejestrowany: 2011-06-19
Posty: 429
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

http://niewiarygodne.pl/gid,13519724,im … jecie.html

1 obrazek może przerazić, ale potem s± tylko już pokazane narzędzia do tortur.

Offline

#35 2011-07-16 16:58:41

 Izumi

Zuzumi.

Zarejestrowany: 2009-09-29
Posty: 22103
Punktów :   162 

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

jak dla mnie miejsce 5. i 1. jest najgorsze.. (choc zapewne się mylę)
a jak to czytam i ogl±dam obrazki to az mnie wszystko boli x.x


There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go around
Can't you see this is a land of confusion?


- dzień dobry, co podać?
- nale¶nik i dwa nale¶niki
- a na miejscu czy na wynos?
- tak.
- jestę kelnerę
- ale ja się nie pomyliłem
- ja też nie

[Izumi & Milo]

Offline

#36 2011-07-16 17:00:18

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Stare jak ¶wiat, niestety, niewiarygodne się tym razem nie wysiliło. Już lepszy był artykuł o chińskich torturach.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#37 2011-07-27 21:40:47

Milo

Adminka | ミロ

Sk±d: Stoczek Łukowski
Zarejestrowany: 2009-09-28
Posty: 23811
Punktów :   485 
WWW

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Szukałam w prawdzie czego innego, ale skoro już znalazłam linka do tego to dam tutaj.
http://niewiarygodne.pl/gid,12132606,im … jecie.html
Jak wspomniałam, s± ciekawe, może nie aż tak niewyobrażalne jak niektóre tutaj podawane wcze¶niej, ale choćby ostatnia jest do¶ć wyszukana jak na torturę. Trudno zaprzeczyć.


、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ
ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ
誰にも見せられないもの `ヽヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
頭の中溢れて 、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ
`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ`、、ヽ`ヽ`、“’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘„


( ◠ ᴥ ◠ ) 良い一日を。

Secret remains for you
見せかけの色で
未来を暴かないで
Keep it secret motion


破裂してゆく心が無限のreflection


Offline

#38 2011-07-29 14:13:14

Iskierka

Zarejestrowany: 2010-09-26
Posty: 297
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Mileńko, wiem, że kręc± cię dziwne rzeczy ale nie strasz nam społeczeństwa
A poważnie, niby takie proste i zwyczajne a jednak nawet z byle czego można zrobić ciekaw± torturę, nawet z noża, patyczków czy kulki na sznurku"Ave Maria, pełna łaski,
stań na straży mego życia
bo codziennie zmieniam maski.
Tyle mam wci±ż do ukrycia."


Milo - 'Pro memoria'

Offline

#39 2011-09-10 22:05:52

rychu

Go¶ć

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

oooooooo kurwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaa mam 12 lat i my¶lałem że nie mam słabych nerwów ale udowodniła¶ że mam bo jak to wszystko przeczytałem to mnie serce i wnętrzno¶ci zaczeły boleć ale bardziej serce kuło

#40 2011-12-26 20:36:17

Usa

Zarejestrowany: 2011-07-11
Posty: 510
Punktów :   

Re: Tortury (UWAGA: drastyczne tre¶ci)

Było ostrzeżenie, że tre¶ci drastyczne ^^"
„Żyrafy wchodz± do szafy
Pawiany wchodz± na ¶ciany”.

Offline

» Milo.pun.pl - tematy tabu nie istniej±

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
dobre sałatki z kurczakiem perlapodgorza.pl cash loans in Singapore sok noni klubbakugan